1) Podczas korzystania ze strony forum Pobieramy24.pl w komputerze użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki cookies). Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego korzystania z naszego forum. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu Pobieramy24.pl w szczególności funkcji wymagających autoryzacji.

2) Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.

3) Użytkownicy forum Pobieramy24.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Utrata anonimowości następuje w momencie rejestracji lub logowania do konta i zostaje odzyskana w momencie wylogowania z konta usera.

4) Cookies są zakładane na komputerze użytkownika i po wyjściu użytkownika z forum Pobieramy24.pl przestają być przetwarzane. Przetwarzanie plików cookies odbywa się tylko w czasie obecności użytkownika na naszym forum.

5) Pliki cookies zakładane są w szczególności w celu:
- uwierzytelnienia użytkownika,
- przyspieszenia obsługi użytkownika,
- zabezpieczenia forum przed atakami szkodliwego oprogramowania,

6) Licencjonowane oprogramowanie forum Pobieramy24.pl odczytuje i przetwarza tylko pliki cookies skonfigurowane w serwisie. Forum nie wykorzystuje cookies założonych na innych stronach internetowych.

7) Użytkownik w dowolnym momencie może zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z forum. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).

Warto odwiedzić również poniższe tematy: